Blå Kors og Agape i meningsfyldt samarbejde

Blå Kors Danmark ser klare fordele i at arbejde med skibet Agape, der er et smukt skib med historie helt tilbage til Anden Verdenskrig.
På skibet Agape er der en lang tradition for at give gode oplevelser til udsatte børn, unge og voksne. Ture til søs giver helt andre oplevelser af både natur og fællesskab, end hvad der er muligt på land.

Endvidere har Agape vist sig at være et særdeles godt sted at arbejde med unge mennesker med sociale udfordringer eller misbrugsproblemer. Mange unge, som ellers har svært ved at tilpasse sig det almindelige arbejdsmarked, har fået gode erfaringer og selvtillid ved at varetage vigtige arbejdsopgaver på skibet.

Oplevelsen af at lykkes og erfaringen af at indgå i et samarbejde omkring det at få skibet til at sejle, og at det ikke fungerer, hvis ikke hvert enkelt medlem ombord på skibet udfylder sin rolle, har haft stor betydning for mange unges mennesker tro på sig selv og tro på at kunne udrette noget i livet.

Derfor ser vi det som et stort privilegium, at skibet til dagligt hører til hos vores ungdomsinstitution Bølgebryderen, hvor de unge mennesker har mulighed for at bruge skibet i forbindelse med deres ophold. Både vedligeholdelsen og sejlturene har på mange måder lighedstræk med en form for arbejdsprøvning – eller som forberedelse til en uddannelse.