Søfartsstyrelsen har sat krav om registrering af alle ombordværende på skibet Agape ved sejlads, med henblik på sikkerhed og regler om sejlads  med foreningsfartøjer. Du beds derfor tilmelde dig her.


Hvis du skal tilmelde flere personer, bedes du downloade vores worddoc. (du finder linket lige under denne tekst). Vi beder dig udfylde skemaet og indsende dette pr. mail til admin@skibetagape.dk 

Når du har registreret og indbetalt medlemskontingent, er du/I medlem(-er) af skibet Agape i indeværende kalenderår og får medlemsnummer i vores kartotek. Dine/jeres personlige oplyser er kun tilgængelige for søfartsstyrelsen, foreningen Agape og Civilstyrelsen.
Oplysninger vil ikke blive brugt til reklame.

Indbetaling af kontigent skal ske til Reg: 7138 Konto: 0001016055
Vigtigt: Husk venligst at oplyse navne på de medlemmer indbetalingen dækker!

Bliv medlem af Skibet Agape

2 + 13 =